K o n t a k t

Sídlo firmy

PEREG spol. s r.o.
Koreňová 16
851 10  Bratislava

IČO: 31351387
DIČ: 2020360540
IČ DPH: SK2020360540

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa: 0019242886 / 0900
IBAN: SK5809000000000019242886
BIC SWIFT: GIBASKBX

Kancelária

tel.: +421 919 400 800
e-mail: pereg@pereg.sk

Konateľ spoločnosti

Marcela Hrozeková
e-mail: marcela@pereg.sk

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Mgr. Lucia Vajová
tel.: +421 911 131 171
e-mail: vajova@pereg.sk

GENERÁLNY RIADITEĽ

Mgr. Mário Hegedüs, PhD.
tel.: +421 919 333 222
e-mail: mario@pereg.sk

PRE VEĽKOODBERATEĽOV