O t v á r a c i e h o d i n y p o č a s v i a n o č n ý c h s v i a t k o v

Upozorňujeme, že objednávky vytvorené od 21.12.2022 budeme expedovať v týždni od 9.1.2023.

PREVÁDZKA MODRA

23.12.2022                                  08:00 – 12:00
23.12.2022 – 08.01.2023     ZATVORENÉ

VINOTÉKA BRATISLAVA

23.12.2022 – 26.12.2022     ZATVORENÉ
27.12.2022 – 30.11.2022       09:00 – 19:00
31.12.2022 – 02.01.2023     ZATVORENÉ
06.01.2023                               ZATVORENÉ